شرکت طرح‌وساخت پارینه در پروژه‌ نوسازی، احیا و بازآفرینی محله پیکان‌شهر، در طول هشت سال گذشته تمام تلاش خود را در راستای چاره‌جویی از مشکلات متعدد ساکنین این محله به کار گرفته است. در این مسیر، در بحث تسهیل‌گری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی بسیاری از قبیل برگزاری جلسات آموزشی، برگزاری جشن‌ها و مراسم مختلف، سمینارها و جز آن صورت گرفته و در بحث حقوقی نیز، اقدامات متعددی در راستای چاره‌جویی از تعارضات و مشکلات نهادی نوسازی محله پیکان‌شهر صورت گرفت.

ناپایداری ابنیه در سطح محله، از مشکلات اساسی شهروندان این محله بوده که به همین‌منظور، شرکت طرح‌وساخت درصدد آن است که هرچه سریع‌تر به پایدارسازی ابنیه شهرک مبادرت کند. این مهم، جز از طریق نوسازی محله پیکان‌شهر محقق نخواهد شد. ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ارتقای کیفیت و افزایش مساحت ابنیه بدون دریافت وجه مازاد از ساکنین، حفاظت پایدار از فضای سبز شهرک، مرمت و تعمیر تاسیسات و تجهیزات و پوشش کمبود سرانه‌های خدماتی در محله، از مهم‌ترین اقدامات موردنظر شرکت طرح‌وساخت پارینه در محله پیکان‌شهر خواهد بود که با همکاری موثر شرکت توسعه‌گر و نیز مشارکت و حمایت بخش دولتی و بخش عمومی و شهرداری‌ها به اجرا خواهد رسید.