نشانی: بین بزرگراه شهید همت و شهید حکیم، واقع در ضلع شرقی خیابان شهید اشرفی اصفهانی

مساحت زیربنا 3000 مترمربع

نوع پیمان: مشارکت در ساخت و سرمایه‌گذاری

آغاز پروژه: دی ماه 1392

پایان عملیات اجرایی: اسفند ماه 1398

بهره‌برداری: خرداد ماه 1399