امضا تفاهم‌نامه‌ی شروع پروژه بازآفرینی مجتمع ۵۰۰ دستگاه

امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری در طرح نوسازی، احیا و بازآفرینی مجتمع مسکونی ۵۰۰ دستگاه ارومیه بین اداره کل راه‌وشهرسازی استان آذربایجان غربی و شرکت طرح و ساخت پارینه. ادامه مطلب “امضا تفاهم‌نامه‌ی شروع پروژه بازآفرینی مجتمع ۵۰۰ دستگاه”

بازتاب رسانه‌ای شروع پروژه بازآفرینی مجتمع باهنر ارومیه

بازتاب رسانه‌ای خبر امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و شرکت طرح و ساخت پارینه به‌منظور نوسازی و بازآفرینی مجتمع مسکونی ۵۰۰ دستگاه در ارومیه. ادامه مطلب “بازتاب رسانه‌ای شروع پروژه بازآفرینی مجتمع باهنر ارومیه”

کسب رتبه اول ویژه‌نامه نشریه مطالعات شهر و منطقه

ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی مطالعات شهر و منطقه حول مسائل بافت ناکارآمد شهرک پیکان‌شهر در جشنواری کشوری حرکت حائز رتبه اول شد. این ویژه‌نامه همچنین در نهمین جشنواره‌ی نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، موفق شد مقام اول را در رسته‌ی فنی و مهندسی به دست آورد.

ادامه مطلب “کسب رتبه اول ویژه‌نامه نشریه مطالعات شهر و منطقه”